Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o.
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - TBS Praga Południe > Menu Przedmiotowe > Struktura własnościowa i majątek > Struktura własnościowa i majątek

Struktura własnościowa i majątek

  Drukuj
 

Kapitał zakładowy Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o.  

 

Stan na 31.12.2018 r.

Kapitał podstawowy - 143.745.000,00 PLN 
          
(sto czterdzieści trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy złotych)

Zysk netto - 5.737.254,20 PLN
            
(pięć milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery 
               złote 20/100
)

Zysk został przeznaczony na kapitał zapasowy, zgodnie z Uchwałą Nr 4 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 22 czerwca 2018 r.

Stan na 31.12.2017 r.

             Kapitał podstawowy - 113.970.000,00 PLN 
             (sto trzynaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych)

              Zysk netto - 4.798.123,53 PLN 
              (cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia
                trzy złote 53/100)

Zysk został przeznaczony na kapitał zapasowy, zgodnie z Uchwałą Nr 4 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r.

Stan na 31.12.2016 r.

            Kapitał podstawowy - 89.807.000,00 PLN 
            (osiemdziesiąt dziewięć milionów osiemset siedem tysięcy złotych)

            Zysk netto - 4.287.318,94 PLN
            (cztery miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemnaście złotych 94/100)

Zysk został przeznaczony na kapitał zapasowy, zgodnie z Uchwałą Nr 4 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 30 czerwca 2017 r.

Stan na 31.12.2015 r.

             Kapitał podstawowy - 73.191.000,00 PLN 
             (siedemdziesiąt trzy miliony sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych)

            Zysk netto - 3.143.626,20 PLN
             (trzy miliony sto czterdzieści trzy tysiące sześćset dwadzieścia sześć złotych 420/100)

Zysk został przeznaczony na kapitał zapasowy, zgodnie z Uchwałą Nr 4 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 30 czerwca 2016 r.


Stan na 31.12.2014 r.

             Kapitał podstawowy - 71.986.000,00 PLN 
             
(siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych)

             Zysk netto - 3.056.526,41 PLN
            
(trzy miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych 41/100)

Zysk został przeznaczony na kapitał zapasowy, zgodnie z Uchwałą Nr 4 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 19 czerwca 2015 r.


Stan na 31.12.2013 r.

           Kapitał podstawowy - 71.986.000,00 PLN 
            
(siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych)

             Zysk netto - 1.301.292,13 PLN
            
(jeden milion trzysta jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote 13/100)

Zysk za rok obrotowy 2013 został przeznaczony na:

-  pokrycie straty z lat ubiegłych - kwota 487.416,06 zł,

-  podwyższenie kapitału zapasowego - kwota 813.876,07 zł,

zgodnie z Uchwałą Nr 4 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 30 czerwca 2014 r.


Stan na 31.12.2012 r.

           Kapitał podstawowy - 62.359.000,00 PLN
            
(sześćdziesiąt dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)

             Zysk netto - 1.293.558,91 PLN     
              (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt  
               osiem złotych 91/100)

oraz

             Zysk z lat ubiegłych w kwocie 2.687,04 PLN
              
(dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem złotych 4/100)

Zysk został przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z Uchwałą Nr 4 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 24 czerwca 2013 r.


Stan na 31.12.2011 r.

           Kapitał podstawowy - 50.845.000,00 PLN
            
(pięćdziesiąt milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy złotych)

            Zysk netto - 1.258.235,55 PLN 
             
(jeden milion dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych 55/100)

Zysk został przeznaczony na podwyższenie kapitału zapasowego, zgodnie z Uchwałą Nr 4 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 28 czerwca 2012 r.


Stan na 31.12.2010 r.

          Kapitał podstawowy - 50.845.000,00 PLN
            (pięćdziesiąt milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy złotych)

            Zysk netto - 1.102.014,24 PLN
           
(jeden milion sto dwa tysiące czternaście złotych 24/100)

Zysk został przeznaczony na podwyższenie kapitału zapasowego, zgodnie z Uchwałą Nr 4Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 30 czerwca 2011 r.


Stan na 31.12.2009 r.

           Kapitał podstawowy - 50.845.000,00 PLN
             
(pięćdziesiąt milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy złotych)

             Zysk netto - 461.976,68 PLN
            
(czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych 68/100)

Zysk został przeznaczony na podwyższenie kapitału zapasowego, zgodnie z Uchwałą Nr 4 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 18 czerwca 2010 r.


Stan na 31.12.2008 r.

            Kapitał podstawowy - 45.845.000,00 PLN
              
(czterdzieści pięć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy złotych)

              Zysk netto - 261.137,26 PLN
             
(dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści siedem złotych 26/100)

Zysk został przeznaczony na podwyższenie kapitału zapasowego, zgodnie z Uchwałą Nr 4/2009 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 30 czerwca 2009 r.


Stan na 31.12.2007 r.

            Kapitał podstawowy - 39.278.000,00 PLN      
              
(trzydzieści dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych)

              Zysk netto - 329.111,81 PLN
             
(trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sto jedenaście złotych 81/100)

Zysk został przeznaczony na podwyższenie kapitału zapasowego, zgodnie z Uchwałą Nr 4/2008 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 27 czerwca 2008 r.


Stan na 31.12.2006 r.

            Kapitał podstawowy - 35.275.000,00 PLN
             
(trzydzieści pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych)

            Zysk netto - 239.388,38 PLN
             
(dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem złotych 38/100)

Zysk został przeznaczony na podwyższenie kapitału zapasowego, zgodnie z Uchwałą Nr 4/2007 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 27 czerwca 2007 r.

 

 
 
Wprowadził BZMW/a.pietrzak 14-04-2008
Aktualizujący Rewers Paulina 15-11-2019
Zatwierdzający Rewers Paulina 15-11-2019
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-11-2019
Liczba odwiedzin: 1369
Rejestr zmian