Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o.
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - TBS Praga Południe > Menu Podmiotowe > Przedmiot działalności > Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

  Drukuj
 

Przedmiotem działalności Spółki jest budowa domów mieszk­alnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.

 

Spółka może również:

1)   nabywać budynki mieszkalne;

2)   przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu;

3)   wynajmować lokale użytkowe, garaże, miejsca postojowe oraz powierzchnie przeznaczone na reklamę zewnętrzną i inne powierzchni znajdujące się w zasobach Spółki;

4)   sprawować, na podstawie umów zlecenia, zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi nie stanowiącymi własności Spółki, z tym że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych, 

5)   prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym
i infrastrukturą towarzyszącą, w szczególności polegającą na:

a)   sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym,

b)   budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli,

c)    budowaniu obiektów budowlanych związanych z funkcjonowaniem osiedli mieszkaniowych,

d)   przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Spółki,

6)   świadczyć usługi projektowe i wykonywać ekspertyzy związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu.

 

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, w zakresie wynikającym z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego jest:

1.     roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków mieszkalnych
i niemieszkalnych - PKD 41.20.Z;

2.     rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych- PKD 43.11.Z;

3.     przygotowanie terenu pod budowę - PKD 43.12.Z;

4.     kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 68.10.Z;

5.     wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z;

6.     zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - PKD 68.32.Z;

7.     działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach - PKD 81.10.Z;

8.     roboty związane z budową rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielczych - PKD 42.21.Z;

9.     pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 43.99.Z;

10.  wykonywanie instalacji elektrycznych - PKD 43.21.Z;

11.  wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych - PKD 43.22.Z;

12.  tynkowanie - PKD 43.31.Z;

13.  zakładanie stolarki budowlanej - PKD 43.32.Z;

14.  posadzkarstwo, tapetowanie, oblicowywanie scian - PKD 43.33.Z;

15.  malowanie i szklenie - PKD 43.34.Z;

16.  wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych - PKD 43.39.Z;

17.  wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych - PKD 43.29.Z;

18.  wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych - PKD 43.91.Z;

 

 
 
Wprowadził BZMW/a.pietrzak 14-04-2008
Aktualizujący Rewers Paulina 26-05-2020
Zatwierdzający Rewers Paulina 26-05-2020
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 27-05-2020
Liczba odwiedzin: 1461
Rejestr zmian