Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o.
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - TBS Praga Południe > Menu Podmiotowe > Kompetencje > Kompetencje

Kompetencje

  Drukuj
 

 

Zarząd Spółki - kompetencje

1.     Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki, reprezentuje ją na zewnątrz, prowadzi wszystkie sprawy Spółki oraz gospodaruje jej majątkiem.

2.     Szczegółowe kompetencje Zarządu Spółki i okres kadencji jej członków są określone w Umowie Spółki i Kodeksie Spółek Handlowych.

3.     Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez Prezesa Zarządu członek Zarządu.

4.     Do zadań Zarządu Spółki należy sprawowanie nadzoru i kontroli nad wszystkimi zatrudnionymi w Spółce osobami w sposób zapewniający Spółce optymalne wyniki ekonomiczno – finansowe.

5.     Zarząd upoważniony jest do podejmowania decyzji we wszelkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki.

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Pracy Zarządu, zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

 

Rada Nadzorcza Spółki- kompetencje

1.     Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2.     Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki oraz może występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.

3.     W celu wykonania swoich uprawnień, Rada Nadzorcza może badać dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. Rada Nadzorcza ma prawo żądania od Spółki, wykonania niezbędnych ekspertyz, analiz czy badań w zakresie spraw będących przedmiotem jej nadzoru i kontroli.

4.     Kompetencje Rady Nadzorczej i okres kadencji Rady Nadzorczej określają Kodeks Spółek Handlowych i Akt Założycielski Spółki.

5.     Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie.

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Pracy Rady Nadzorczej, zatwierdzany przez Zgromadzenie Wspólników.

 

 

 
 
Wprowadził Pietrzak Anita (Dzielnica Wawer) 14-04-2008
Aktualizujący Rewers Paulina 26-05-2020
Zatwierdzający Rewers Paulina 26-05-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-05-2020
Liczba odwiedzin: 1696